201601.11
0

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r. wskazał, iż zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu….