201604.01
0

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z umową spółki

W sprawie III CZP 1/16 pytanie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny zgłaszając wątpliwości dotyczące stosowania przesłanek znajdujących się w art. 249 § 1 ksh „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o…