Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?
201608.23
0

Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane w sprawie egzekucyjnej  „Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki wchodzą w skład ich majątku wspólnego, w sytuacji, gdy objęcie tych udziałów nastąpiło tylko przez dłużnika i tylko on…