Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?
201608.23
0

Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane w sprawie egzekucyjnej  „Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki wchodzą w skład ich majątku wspólnego, w sytuacji, gdy objęcie tych udziałów nastąpiło tylko przez dłużnika i tylko on…

201605.23
0

Legitymacja klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. odpowiedział na pytanie zadane przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczące uprawnienia lub jego braku klienta niewypłacalnego biura podróży w postaci samodzielnego dochodzenia w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z…

201604.01
0

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z umową spółki

W sprawie III CZP 1/16 pytanie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny zgłaszając wątpliwości dotyczące stosowania przesłanek znajdujących się w art. 249 § 1 ksh „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o…

201602.22
0

Brak możliwości odliczenia podatku od wydatków dot. wypłaty dywidendy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. wskazał, iż spółka nie odliczy podatku z faktur dokumentujących koszty związane z wypłatą dywidendy. W przedmiotowej sprawie zdaniem wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, spółka będzie miała prawo do powyższego odliczenia gdyż zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia…

201602.08
0

Termin do wytoczenia skargi pauliańskiej

Sąd Najwyższy w Uchwale  z dnia 28 stycznia 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Apelacyjny w wyniku wniesionej przez powódkę apelacji „​Czy w sytuacji, gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od dłużnika korzyścią w warunkach określonych w art. 531§2 k.c., a wierzyciel ubezskutecznił czynność między dłużnikiem a osobą trzecią w drodze skargi pauliańskiej,…

201512.08
0

Uzyskanie pozwolenia budowlanego nie przesądza o zasiedzeniu nieruchomości przez zakład energetyczny w dobrej wierze

Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie czy zakład energetyczny, który w wyniku realizacji inwestycji przesyłowej, przebiegającej przez nieruchomości nie należące do przedsiębiorstwa przesyłowego, co do której wydane były decyzje administracyjne o lokalizacji linii przesyłowej i pozwolenie budowlane, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia w trybie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce…

201504.28
0

Nowa strona kancelarii DCS Legal

Witamy na stronie kancelarii prawnej DCS Legal. Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu przy ulicy Jagiełły 3/21. Jeśli szukasz doświadczonego prawnika, który zajmie się Twoją sprawą to dobrze trafiłeś. Oferujemy szeroki wachlarz usług prawnych, z których na pewno będziesz zadowolony. Kancelaria prawna DCS Legal Radcowie prawni zaprasza.