201605.23
0

Legitymacja klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. odpowiedział na pytanie zadane przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczące uprawnienia lub jego braku klienta niewypłacalnego biura podróży w postaci samodzielnego dochodzenia w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana. Sąd Okręgowy miał bowiem wątpliwość czy nie jest wyłączna w tym przypadku czynna legitymacja na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 j.t.) przysługująca marszałkowi województwa. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.” Uchwała SN w sprawie III CZP 18/16 z dnia 19 maja 2016 r.)