201510.06
0

Nadmierny hałas naruszeniem dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 roku wskazał, że na wspólnocie mieszkaniowej ciąży odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, w tym za utrzymywanie  i użytkowanie nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna jest więc także za zapewnienie spełnienia podstawowych wymagań dotyczących ochrony właścicieli mieszkań przed hałasem i drganiami. Zdaniem SN nie dopełniając tych obowiązków wspólnota dopuszcza się zaniechania.

Długotrwałe emitowanie nadmiernego hałasu i drgań np. z wentylatorów umieszczonych na nieruchomości wspólnej, stanowi nie tylko niedopuszczalne immisje, ale również z uwagi na negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego właścicieli mieszkań narusza jedno z najważniejszych dóbr osobistych (III CSK 23014).