201601.11
0

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r. wskazał, iż zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wyznacza kuratora spółki. (Uchwała SN w sprawie III CZP 91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.)