Studia prawnicze ukończył w 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył w 2007 r. aplikację sądową zdając egzamin sędziowski przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. W okresie odbywania aplikacji sądowej przez okres jednego roku pełnił również funkcję asystenta sędziego.

W okresie od 2005 roku do 2007 roku studiował prawo angielskie i prawo unii europejskiej w ramach Podyplomowego Studium Uniwersytetu Cambridge w zakresie prawa europejskiego i prawa systemu common law.

Jego doświadczenie obejmuje okres wielu lat samodzielnej obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w tym prowadzenia spraw sądowych. Posiada wiedzę praktyczną zarówno od strony wewnętrznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i wiedzę praktyczną dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, z racji pełnionej funkcji prokurenta samoistnego w największej dotychczas inwestycji budowlanej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym, prawie obrotu nieruchomościami, prawie budowlanym, prawie handlowym i prawie spółek, prawie autorskim i prawie podatkowym związanym z obrotem nieruchomościami.

– członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.